GROBIANI

divadelná komédia Carla Goldoniho

 

Preklad:

Blahoslav Hečko

Dramaturgia:

Mgr. Art. Ján Fila

Úprava:

Mgr. Art. Ján Fila

Supervízia:

Gabriela Zemanová

Réžia:

Mgr. Art. Ján Fila

 

NÁPOVEDA:                             

Helena NOVÁKOVÁ

INŠPÍCIA:                                   

Milada BRUCKNEROVÁ

SCÉNA:                                      

Igor ROY

TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE: 

Martin BERNHAUER