Občianske združenie Vajnorské ochotnícke divadlo (ďalej len: VOD)

vzniklo z iniciatívy obnoviť slávnu tradíciu

ochotníckeho divadelníctva v Mestskej časti Bratislava – Vajnory

a cieľom združenia je hlavne:

Podpora a rozvoj záujmových činností

v oblasti muzikálovej a divadelnej tvorby

v mestskej časti Bratislava – Vajnory a na Slovensku,

čo znamená združovanie nových talentov,

absolventov umeleckých škôl, pedagógov,

či profesionálnych i neprofesionálnych umelcov.

Podporovať a cibriť ich talent

a ponúknuť možnosť odovzdávať svoje skúsenosti.

Vytvárať priestor a hľadať možnosti pre realizáciu nových projektov,

následne ich prezentovať na verejnosti a v médiách.

Ponúkať voľno-časové aktivity všetkým vekovým kategóriám,

organizovať semináre, kurzy, krúžky

a podporovať originálne projekty zamerané na činnosť OZ VOD.

 

VOD by rado nadviazalo na tradíciu,

ktorá bola v našej mestskej časti roky a kvalitne pestovaná,

veď súbor Vajnorských divadelníkov hral také predstavenia, ako:

Kubo, Maryša, Jej pastorkyňa, Ženský zákon a mnohé iné, i operety.

Divadelný súbor sa nie raz zúčastnil na rôznych festivaloch,

či súťažiach a často do Vajnor priniesol aj dáku tú trofej víťazov.

 

Radi by sme aj my v OZ VOD nadviazali na túto slávnu minulosť

a využili dedičstvo našich predkov

a súčasnému modernému divákovi podali nevtieravou formou,

možno i v klasických hrách, kus našej tradície.

Naše Vajnorské nárečie, ktoré tak bravúrne zmapoval Ing. Bohumír Hrabák

v Diferenčnom slovníku nárečia slovenského vajnorského

i v dvoch svojich poviedkových knižkách,

či náš prekrásny vajnorský kroj, sú artikle,

ktoré majú čo ponúknuť oku i uchu dnešného diváka.

ochotnícky divadelný súbor z Vajnor, rok 1933

KYSUCA - K.Sidor (autor, uprostred fotografie)