VAJNORSKÉ DIVADLO

vzniklo z iniciatívy obnoviť slávnu tradíciu
divadelníctva v Mestskej časti Bratislava – Vajnory,
ako občianske združenie.

 

 

NAŠIM CIEĽOM JE HLAVNE:

podpora a rozvoj záujmových činností

v oblasti muzikálovej a divadelnej tvorby,

čo znamená združovanie nových talentov,

absolventov umeleckých škôl, pedagógov,

či profesionálnych i neprofesionálnych umelcov.

 

Podporovať a cibriť ich talent

a ponúknuť možnosť odovzdávať svoje skúsenosti.

 

Vytvárať priestor a hľadať možnosti pre realizáciu nových projektov,

následne ich prezentovať na verejnosti a v médiách.

 

Ponúkať voľno-časové aktivity všetkým vekovým kategóriám,

organizovať semináre, kurzy, krúžky

a podporovať originálne projekty zamerané na činnosť nášho združenia.

 

 

Radi by sme nadviazali na tradíciu,

ktorá bola v Bratislavskej mestskej časti Vajnory roky a kvalitne pestovaná,

veď súbor Vajnorských divadelníkov hral také predstavenia, ako:

Kubo, Maryša, Jej pastorkyňa, Ženský zákon a mnohé iné, i operety.

Divadelný súbor sa nie raz zúčastnil na rôznych festivaloch,

či súťažiach nie len na Slovensku, ale i v zahraničí

 a často domov priniesol aj dáku tú trofej víťazov.

 

 divadelný súbor z Vajnor, rok 1933

KYSUCA - K.Sidor (autor, uprostred fotografie)