Ocenení za celoživotný prínos ochotníckeho divadelníctva vo Vajnoroch:

KATEGÓRIA HEREC

František Reisinger

Peter Belaj

KATEGÓRIA HEREČKA

Mária Grebečiová

Veronika Kukučková

Alojzia Hrabáková

Ocenení za celoživotný prínos ochotníckeho divadelníctva vo Vajnoroch:

IN MEMORIAM

Vojtech Hrabák

Ferdinand Žiška

Václav Zeman

Ružena Štellárová

Terézia Belejová

Anna Osvaldová

Terézia a František Feketovci

Ocenení za celoživotný prínos ochotníckeho divadelníctva vo Vajnoroch:

(mimo hereckej zložky)

RÉŽIA

Jozef Zeman

NÁPOVEDA

Jarmila Molnárová

HUDOBNÉ NAŠTUDOVANIE

Titus Pilný

Za pohotové naštudovanie postyvy "Margita" v hre C.Goldoniho GROBIANI

22. apríla 2013 v Divadle ASTORKA Korzo ´90 zíkala

MIMORIADNU CENU Ferdinanda Fašunga

Ingrid Hanzelová

Špeciálnu cenu 15. septembra 2013 získali:

Gabriela Zemanová

ZA SPOLUPRÁCU PRI ZNOVUOBNOVENÍ

OCHOTNÍCKEHO DIVADLA VO VAJNOROCH

a

Ľudovít Horváth

ZA PRÍNOS V OBLASTI OCHOTNÍCKEHO DIVADELNÍCTVA

KATEGÓRIA HEREC