ČLENOVIA ZDRUŽENIA

zoznam členov.pdf

 

Edita JASLOVSKÁ - spoluzakladateľka VOD

Igor ROY - generálny riaditeľ

Zuzana BRUNCLÍKOVÁ - výkonná riaditeľka

Daniela RYBÁROVÁ - prezidentka Ceny Ferdinanda Fašunga

Alojzia Hrabáková - I. dáma VOD in memory

 

Ing. Ján Mrva  ( starosta MČ Bratislava-Vajnory / čestný člen )

Alojzia Hrabáková  (kmotra VOD / čestná členka - zosnulá 2016 )

Ing. Bohumír Hrabák  ( kmotor VOD / čestný člen )

Ing. Dana Slobodová  ( čestná členka )

Milada Brucknerová ( čestná členka )

Helena Nováková ( čestná členka )

 

 

Anna BARTOŠOVÁ - herečka 

Beata BLAŽEKOVÁ - herečka 

Zuzana BRUNCLÍKOVÁ - herečka

Jozef CIGÁNIK - herec

Michal PUSTAI - herec 

Filip RIEGL - herec (a.h.)

Igor ROY - herec / spevák

Miroslav RYBÁR - herec

Daniela RYBÁROVÁ - herečka

Katarína SLÁVIKOVÁ - herečka (a.h.)

Daniela ZEMANOVÁ - nápveda