SCÉNKY

pre firemné večierky, ale i súkromné oslavy 

máme v našom repertoári naštudovaných množstvo komických scénok, 

pod ktoré sa autorsky podpísali napr.: 

Vladimír Dvořák, Felix Holzmman, Jiří Lábus, Karel Šíp, Daniela Rybárová, Igor Roy ai.