Správna rada združenia

Igor Roy

predseda Správnej rady / štatutárny zástupca

Edita Jaslovská

členka Správnej rady

Zuzana Brunclíková

členka Správna rada

Miroslav Rybár

člen Správnej rady

vedenie VOD

Igor Roy

generálny riaditeľ OZ VOD

Zuzana Brunclíková

výkonná riaditeľka OZ VOD

Poradný orgán

Edita Jaslovská

spoluzakladateľka OZ VOD