Správna rada

Daniela Zemanová

predsedníčka Správnej rady

Igor Roy                                

člen Správnej rady

Zuzana Brunclíková                

členka Správnej rady

Daniela Rybárová               

členka Správnej rady

Miroslav Rybár

člen Správnej rady

 

Vedenie Vajnorského divadla

Daniela Zemanová

štatutárna zástupkyňa VOD

Igor Roy

generálny riaditeľ

Zuzana Brunclíková

výkonná riaditeľka

Daniela Rybárová

prezidentka Ceny Ferdinanda Fašunga

Edita Jaslovská

spoluzakladateľka občianskeho združenia / poradný orgán

Helena Nováková

poradný orgán