Ferdinand Fašung 

bol ľudový umelec, rozprávač, humorista a zabávač, 

zanietený divadelník, folklorista a spevák telom a dušou

*29.3.1925             +3.3.2010

Cena Ferdinanda Fašunga, vznikla pri zrode obnoveného Vajnorského divadla,

ako pocta všetkým ochotníkom a nadšencom,

nie len divadelným, ale aj tým, ktorí udržiavajú tradície a pestujú folklór

a tak, ako aj samotný Ferdinand Fašung, tešia publikom spevom a piesňou.

 

Celoslovenské ocenenie, Cenu Ferdinanda Fašunga

Vajnorské divadlo odovzdáva v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava-Vajnory

 
 
 
 
 

OCENENÍ