Igor Roy

Igor Roy

predseda Správnej rady / štatutárny zástupca